Wiedza jako klucz do rentowności firmy A-ha

+ 207 %

W okresie zaledwie 8 miesięcy przychody z reklam wydawcy wzrosły o 207% dzięki połączeniu funkcji odświeżania rozwiązań Waytogrow oraz organicznemu wzrostowi liczby użytkowników na stronie wydawcy.

+ 243 %

Jednocześnie wydawca pracował nad wzrostem swojej witryny, co zaowocowało wzrostem liczby wyświetleń reklam o 243%. 

+ 95 %

Wskaźnik RPM i eCPM wzrosły odpowiednio o 95% i 48%.

success stories icon success stories icon success stories icon success stories icon success stories icon
SS icon SS icon SS icon SS icon

Wyzwanie

Firma A-ha to koreańska platforma internetowa wspierająca dzielenie się wiedzą, gdzie użytkownicy mogą zadawać pytania na szeroki zakres tematów i otrzymywać odpowiedzi od grupy ekspertów w każdej dziedzinie. Wydawca podjął pierwszy krok w kierunku monetyzacji, wybierając automatyczne rozwiązanie reklamowe Google AdSense. Jednak w poszukiwaniu lepszych rezultatów, zdecydowali się na eksplorację nowych możliwości i nawiązali współpracę z Waytogrow w celu optymalizacji zasobów reklamowych i generowania wzrostu przychodów.

Rozwiązanie

Rozpoczęliśmy proces implementacji, przeprowadzając kompleksową analizę witryny i gromadząc dane z istniejących jednostek reklamowych wydawcy. Z uwzględnieniem oczekiwań i wymagań firmy A-ha, opracowaliśmy spersonalizowany setup reklamowy, który integrował inteligentne rozwiązania Plug & Play – GROW Sticky Banner oraz kilka jednostek reklamowych Ad Single na urządzenia mobilne i desktopowe.
Wcześniej wydawca nie korzystał z konta Google Ad Manager, dlatego podjęliśmy inicjatywę utworzenia takiego konta i systematycznie wprowadzaliśmy narzędzie dla wydawcy, zapewniając ciągłe wsparcie na każdym etapie. Poprzez integrację SSP Demand z otwartym licytowaniem Prebid i Google Ad Exchange, stworzyliśmy spersonalizowane rozwiązanie programatyczne, które spełniało specyficzne potrzeby A-ha.

Efekt

Dzięki rozwiązaniom Waytogrow i funkcjom, takim jak inteligentne odświeżanie wraz ze zwiększonym popytem z Prebid i Ad Exchange, oraz naturalnemu wzrostowi liczby użytkowników na stronie wydawcy, A-ha Company osiągnęła znakomite wyniki. W ciągu pierwszych 3 miesięcy współpracy, wydawca odnotował wzrost przychodów z reklam o 110%. Po 8 miesiącach ten wzrost sięgnął 207%. Jednocześnie liczba wyświetleń reklam na stronie wydawcy dynamicznie wzrosła, osiągając wzrost o 243% w ciągu jednego roku. Wskaźnik RPM i eCPM pokazały kolejno wzrosty o 95% i 48%. Oznacza to, że wydawca podwoił potencjał zarobkowy każdego wyświetlenia na swojej stronie internetowej, bez konieczności tworzenia dodatkowej przestrzeni reklamowej na swojej domenie, zgodnie z restrykcyjnymi wymaganiami UX ich zespołu redakcyjnego.

Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Przychód wydawcy 2022 Przychód wydawcy 2023
Luty Marzec Kwiecień Maj Przychód wydawcy Wskaźnik RPM Liczba wyświetleń reklam +95% +110% WaytogrowWdrożenie

Chcesz stworzyć własną historię? Napisz ją z nami!

contact form icon contact form icon contact form icon contact form icon contact form icon

      Klikając przycisk "Wyślij", akcpetujesz politykę prywatności Waytogrow .