Unia Europejska

Unia Europejska

Firma Waytogrow Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: UG-PMT/3233/1N/2022-USA Polskie Mosty Technologiczne.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów – branża – Reklamowa-Technologiczna na rynek USA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Waytogrow Sp. z o.o. na rynku docelowym.

Całkowita wartość projektu: 150 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 PLN

contact form icon contact form icon contact form icon contact form icon contact form icon

      By clicking the “Send” button, you agree to Waytogrow’s Privacy Policy.